تبلیغات
تنهایی - شکر

بی کسی
نویسنده :معین مقدم
تاریخ:دوشنبه 10 اسفند 1388-02:28 ب.ظ

شکر

خدا را شکر می کنم که مالیات می پردازم,این یعنی اینکه شغل  

و درآمدی دارم 

خدا را شکر که تمام شب صدای خر خر شوهرم را می شنوم,این 

یعنی اینکه او زنده و سالم در کنار من خوابیده. 

خدا را شکر می کنم که دختر نوجوانم همیشه از شستن ظرف ها شاکی است, این یعنی اینکه او در خانه است و در خیابان ها پرسه نمی زند. 

خدا را شکر می کنم که باید ریخت و پاش های بعد از مهمانی را جمع کنم, این یعنی اینکه در میان دوستانم بوده ام. 

خدا را شکر که لباسهایم کمی برایم تنگ شده اند, این یعنی اینکه غذای کافی برای خوردن دارم.

  

 

خدا را شکر که باید زمین را بشویم و پنجره ها را تمیز کنم این یعنی اینکه خانه ای دارم. 

خدا را شکر که در جای دور جای پارک پیدا کردم این یعنی اینکه هم  توان راه رفتن دارم و هم اتومبیلی برای سوار شدن. 

خدا را شکر که سروصدای همسایه ها را می شنوم این یعنی اینکه می توانم بشنوم. 

خدا را شکر که این همه شستنی و اتو کردنی دارم این یعنی اینکه لباسی برای پوشیدن دارم. 

خدا را شکر که هر روز صبح زود باید با زنگ ساعت بیدار شوم این یعنی من هنوز زنده ام. 

خدا را شکر که بعضی اوقات بیمار می شوم این یعنی به یادم می آورد که اغلب اوقات سالمم. 

خدا را شکر که خرید هدایای سال نو جیبم را خالی می کند این یعنی عزیزانی دارم که می توانم برایشان هدیه بخرم.