تبلیغات
تنهایی - زیبا2

بی کسی
نویسنده :معین مقدم
تاریخ:یکشنبه 28 آذر 1389-10:26 ق.ظ

زیبا2

دوست داشتن در مقابل استفاده کردن

 

مردی هنگامی که در حال پولیش كردن اتومبیل جدیدش بود كودك 4 ساله اش  تكه سنگی را برداشت و  بر روی بدنه ی اتومبیل خطوطی را انداخت

While a man was polishing his new car, his 4 yr old son picked up a stone and scratched lines on the side of the car

مرد آنچنان عصبانی شد كه دست پسرش را در دست گرفت و چند بار محكم به پشت دست او زد بدون آنكه متوجه شده باشد كه به دلیل خشم با آچار پسرش را تنبیه نموده

In anger, the man took the child’s hand and hit it many times not realizing he was using a wrench

در بیمارستان به سبب شكستگی های فراوان چهار انگشت دست پسر قطع شد

                                In the hospital due to multiple fractures four finger lost

وقتی كه پسر چشمان اندوهناك پدرش را دید از او پرسید “پدر كی انگشتهای من در خواهند آمد”

When the child saw his father with painful eyes he asked, ‘Dad when will my fingers grow back

آن مرد آنقدر مغموم بود كه هچی نتوانست بگوید به سمت اتومبیل برگشت وچندین بار با لگد به آن زد

The man was so hurt and speechless; he went back to his car and kicked it a lot of times

حیران و سرگردان از عمل خویش روبروی اتومبیل نشسته بود و به خطوطی كه پسرش روی آن انداخته بود  نگاه می كرد ، او نوشته بود ” دوستت دارم پدر”

Devastated by his own actions, sitting in front of that car he looked at the scratches; the child had written ‘LOVE YOU DAD

روز بعد آن مرد خودكشی كرد...

The next day that man committed suicide

خشم و عشق حد و مرزی ندارند دومی ( عشق) را انتخاب كنید تا زندگی دوست داشتنی داشته باشید و این را به یاد داشته باشید كه

Anger and Love have no limits; choose the latter tohave a beautiful, lovely life & remember this

اشیاء برای استفاد شدن و انسانها برای دوست داشتن می باشند

Things are to be used and people are to be loved

در حالیكه امروزه از انسانها استفاده می شود و اشیاء دوست داشته می شوند

The problem in today’s world is that people are used while things are loved

همواره در ذهن داشته باشید كه:

Let’s try always to keep this thought in mind

اشیاء برای استفاد شدن و انسانها برای دوست داشتن می باشند

Things are to be used,People are to be loved

مراقب افكارتان باشید كه تبدیل به گفتارتان می شود

Watch your thoughts; they become words

مراقب گفتارتان باشید كه تبدیل به رفتارتان می شود

Watch your words; they become actions

مراقب رفتارتان باشید كه تبدیل به عادت می شود

Watch your actions; they become habits

مراقب عادات خود باشید که شخصیت شما می شود

Watch your habits; they become character

مراقب شخصیت خود باشید كه سرنوشت شما می شود

Watch your character; it becomes your destiny

 

امیدوارم كه روز خوبی داشته باشید و  هر مشكلی كه با آن روبرو هستید

آخرین روز آن باشد و تمام شود

زود قضاوت نكن

مرد مسنی به همراه پسر ٢۵ ساله‌اش در قطار نشسته بود. در حالی که
مسافران در صندلی‌های خود نشسته بودند، قطار شروع به حرکت کرد.

به محض شروع حرکت قطار پسر ٢
۵
ساله که کنار پنجره نشسته بود پر از شور و
هیجان شد. دستش را از پنجره بیرون برد و در حالی که هوای در حال حرکت را با
لذت لمس می‌کرد فریاد زد: پدر نگاه کن درخت‌ها حرکت می‌کنن. مرد مسن با
لبخندی هیجان پسرش را تحسین کرد.

کنار مرد جوان، زوج جوانی نشسته بودند که حرف‌های پدر و پسر را می‌شنیدند
و از پسر جوان که مانند یک کودک
۵
ساله رفتار می‌کرد، متعجب شده بودند.

ناگهان جوان دوباره با هیجان فریاد زد: پدر نگاه کن دریاچه، حیوانات و ابرها با قطار حرکت می‌کنند.

زوج جوان پسر را با دلسوزی نگاه می‌کردند.

باران شروع شد چند قطره روی دست مرد جوان چکید.

او با لذت آن را لمس کرد و چشم‌هایش را بست و دوباره فریاد زد: پدر نگاه کن
باران می‌بارد،‌ آب روی من چکید.

زوج جوان دیگر طاقت نیاورند و از مرد مسن پرسیدند: ‌چرا شما برای مداوای
پسرتان به پزشک مراجعه نمی‌کنید؟
مرد مسن گفت: ما همین الان از بیمارستان بر می‌گردیم.
امروز پسر من برای اولین بار در زندگی می‌تواند ببیند !!!----- Subject: شناخت درون

 

اعتقاد ات تبتی ها به شناخت درون بسیار جالب است تا جایی كه اگر كسی زمان تولد خود را بدقت حتی به ساعت و ثانیه بداند تسلسل روح وی را در كالبد ها ی گذشته و آینده تشخیص خواهند داد.

این؛یكی از آزمونهای دلای لاما( از كاهنان برجسته آنهاست ) است برای این آزمون زمان بگذارید

از آن لذت خواهید برد

 دلای لاما توصیه میكند كه آن را بخوانید چرا كه برایتان مفید است

فقط 4 سوال

پاسخها روشنگر خواهند بود

صادق باشید و پاسخها را پیشتر از جواب دادن نبینید

ذهن همانند چتر میماند وقتی خوب كار میكند كه كاملا باز شود

تقلب نكنید

 

آزمون خود شناسی

 

قبل از آغاز آزمون

یك آرزو كنید

بترتیب به سوالات جواب دهید

فقط 4 سوال پرسیده خواهد شد و اگر قبل از پاسخ ؛جوابها را ببینید آزمون بخوبی شما را هدایت نخواهد كرد

به آرامی پیش بروید و حوصله بخرج دهید

یك قلم و كاغذ آماده كنید

در انتها به پاسخهای داده شده نیاز خواهید داشت.این یك پرسشنامه صادقانه است كه به شما چیزهایی درباره واقعیت درونتان خواهد گفت.

به هر سوال فقط یك پاسخ بدهید

اولین چیزی كه به ذهنتان خطور میكند بهترین است

به یاد داشته باشید هیچ كس غیر از خودتان نباید پاسخها و نتایج را ببیند.

سوال اول

حیوانات زیر را بترتیب دلخواه مرتب كنید

گاو، پلنگ، گوسفند ، اسب ، خوك

سوال دوم

درمورد هركدام كلمه ایی بنویسید كه آنرا تشریح كند

سگ ، گربه، موش ، قهوه ، دریا

 

سوال سوم

درباره كسی فكر كنید كه برایتان مهم است و شما را میشناسد.و میتوانید او را به رنگی اختصاص دهید.پاسخ خود را دوبار تكرار نكنید .

هر رنگ را فقط به یك نفر اختصاص دهید

زرد ، پرتقالی ،قرمز ، سفید ، سبز

سوال چهارم

یك عدد بنویسید  (از 0 تا 20)

روزهفته مورد علاقه خود را بنویسید

در انتها

مطمئن هستید این پاسخها صحیح هستند باز هم مرور كنید تا مطمئن شوید

 

...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.  

قبل از خواندن جوابها آرزوی خود را تكرار كنید

پاسخ ها

1

 گاو: پیشرواست

پلنگ : غرور و افتخار است

گوسفند : عشق است

اسب : خانواده است

خوك : پول است

2

توصیف شما از سگ شخصیت شماست

توصیف گربه همان توصیف شریك شماست

موش توصیف دشمن شماست

قهوه نگاه شما به میل جنسی است

دریا زندگی شخصی شما را نشان میدهد

 

 

زرد: كسی كه هرگز فراموش نمیكنید

نارنجی: كسی كه شما او را دوست واقعی میدانید

قرمز: كسی كه شما او را واقعا دوست دارید

سفید : روح دوم شما

سبز :كسی كه در لحظات حساس زندگی او را بخاطر خواهید داشت

 

4

   0-4 : زندگی شما بتدریج و آرای رشد خواهد كرد

    5-9 : زندگی شما برابر علاقه شما رشد خواهد كرد

   10-14:شما تا 3 هفته دیگر 5 واقعه غیر منتظره خواهید داشت

    15به بالا زندگی شما با سرعت بسیاری رشد خواهد كرد و آرزوی شما محقق خواهد شد

 

باید به تعداد عددی كه آرزو كرده اید این پیام را برای افراد بفرستید. و آرزوی شما در پایان روزی كه دوست داشتید برآورده میشود

این آنچیزی است كه دلای لاما میگفت هزاران سال در لحظه ایی

برای رسیدن به مفهوم جمله بالا بخوان و بیاندیش

آنها معتقدند دلای لاما راست گوست و اگر كسی به این موضوع اعتقاد ندارد كافی است این پیام را به 5 نفر بدهد تا درستی آنرا درك كندچرا كه بزودی برایش یك اتفاق جالب و شگفت انگیز رخ خواهد داد

تبتی ها عقیده دارند این پیام را نباید بدور انداخت.

 آنها عقیده دارند فرشته عجایب موسوم به مانترا از دستان دارنده این پیام  پس از 96 ساعت بیرون خواهد آمد و یك موقعیت شگفت انگیز خواهید داشت